Asmolen Döşeme, Nervür Döşeme, Dişli Döşeme

Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı, kesiti normal kirişlere nazaran daha küçük olan kirişçikler sıkça yerleştirilerek üzerine ince bir plak döşeme ile beraber betonlanarak dişli döşeme oluşturulur. Bu dişli döşemenin diğer adı nervürlü döşeme, kirişlerine de nervür kiriş denilebilir. Uzatılan bu dişler kolonlara değil, kolonları birbirine bağlayan ana kirişlere oturur. Bu uygulamada plak kalınlığı genellikle 7-8cm, diş genişliği 10-20cm ve diş yüksekliği 30-55cm mertebesindedir. Bu gibi bir nervür kirişli döşemede plağın altındaki dişlerin arası boş bırakılırsa genelde dişli döşeme, asmolen denilen hafif bir dolgu malzemesi ile doldurulursa asmolen döşeme denir.

Dişleri oluşturmak için asmolen kullanılmaması durumunda dişlere özel nervür kiriş kalıbı kullanılır. Asmolen kullanılması durumunda ayrı bir kalıba gerek olmaz.

Çok katlı binalarda özellikle asma tavan uygulaması yapılacaksa asmolen yerine özel nervür kiriş kalıbı kullanılması daha ekonomik, estetik ve prestijli olabilir. Asmolen kullanılması durumunda asmolen maliyeti ve asmolenin altındaki döşeme kalıbı ilave maliyet olarak görülebilir. Zira özel kiriş kalıbı altına komple döşeme kalıbı gerektirmeden ızgara üzerine oturtulabilir.