Asmolen Döşeme, Nervür Döşeme, Dişli Döşeme

Birbirine paralel, aynı boyutlu, aynı donatılı, kesiti normal kirişlere nazaran daha küçük olan kirişçikler sıkça yerleştirilerek üzerine ince bir plak döşeme ile beraber betonlanarak dişli döşeme oluşturulur. Bu dişli döşemenin diğer adı nervürlü döşeme, kirişlerine de nervür kiriş denilebilir. Uzatılan bu dişler kolonlara değil, kolonları birbirine bağlayan ana kirişlere oturur. Bu uygulamada plak kalınlığı genellikle 7-8cm, diş genişliği 10-20cm ve diş yüksekliği 30-55cm mertebesindedir. Bu gibi bir nervür kirişli döşemede plağın altındaki dişlerin arası boş bırakılırsa genelde dişli döşeme, asmolen denilen hafif bir dolgu malzemesi ile doldurulursa asmolen döşeme denir.

Dişleri oluşturmak için asmolen kullanılmaması durumunda dişlere özel nervür kiriş kalıbı kullanılır. Asmolen kullanılması durumunda ayrı bir kalıba gerek olmaz.

Çok katlı binalarda özellikle asma tavan uygulaması yapılacaksa asmolen yerine özel nervür kiriş kalıbı kullanılması daha ekonomik, estetik ve prestijli olabilir. Asmolen kullanılması durumunda asmolen maliyeti ve asmolenin altındaki döşeme kalıbı ilave maliyet olarak görülebilir. Zira özel kiriş kalıbı altına komple döşeme kalıbı gerektirmeden ızgara üzerine oturtulabilir.

Kaset Döşeme Özellik ve Avantajları

1- Düşük serili üretim gereğinde ana kalıp maliyeti yönünden üretimi uygundur. Çok bilinen, en çok kullanılan ve en alışık olunan kaset döşeme kalıbı türüdür.
2- El imalatı ve yarı otomatik sistemde üretilir. Pres ürünü değildir.
3- Ana malzemesi cam fiber takviyelidir. Yüzeyi sert ve parlaktır.
4- İç yüzeyde genellikle ahşap takviye kullanılır. Demir de kullanılabilir.
5- Çok miktarda modeli mevcuttur. Tasarım ve üretimi kolaydır.
6- Kullanılan polyester, jelkot ve cam elyafı türü ve kalınlığına göre kalite düzeyi farklılaştırılabilir.
7- Dış yüzeyi düzgün, sert ve parlaktır.
8- Betondan sökülmesi kolaydır.
9- Depolama, taşıma ve kalıp sökümünde darbe ile tahrip edilmediği müddetçe kaliteli bir ürün çok sayıda inşaatta kullanılabilir.
10- Genellikle plastikten ağır, demirden hafiftir.
11- Her beton statik gerekliliğe göre imalatı mümkündür. Cidar kalınlığı ve takviyesi kolayca artırılabilir.
12- Tamir imkanı fazladır ve tamir işlemleri kolaydır. Her türlü darbe ve kırığı tamir edilebilirdir. Büyük çaplı tamirler de mümkündür. Tamir edebilecek firma bulmak kolaydır.
13- Gerektiği kadar gevrek ve gerektiği kadar esnektir. Darbe emme özelliği vardır. Darbe ile şekil değiştirmez.
14- Yüzey düzgünlüğünü eskise de kolayca kaybetmez. Kaliteli malzeme ile üretilen yüzeyler erken matlaşmaz.
15-İkinci el satışı kolay ve alışılmıştır.
16-Demirinden başka kısmının pek hurda değeri yoktur.

Kaset Döşeme Depolama

Fiberglas (polyester) kaset döşeme parlak yüzü üste gelecek şekilde birbiri içine geçirilerek üst üste konulmalıdır. Yeterli alan mevcut ise üst üste değil de kaseti yan dikerek yan yana da dizilebilir. Kalıplar inşaat alanlında kullanımda iken kullanım kolaylığı sebebiyle içi yukarıya bakacak şekilde ters pozisyonda durabilir, fakat uzun süreli depolamada kasetlerin içerisinde su birikimine izin vermemek için dış bükey duruş önemlidir. Uzun süreli bekletmede malzeme yorulmasını en aza indirmek için mümkün olduğunca az sayıda üst üste istifleme yapılmalıdır.

Kaset Döşeme Kalıpların Sökülmesi

Fiberglas malzemeli kaset döşeme 2 ana sebepten dolayı betondan sökümü plastik kalıplara göre zor olabilir. Birincisi yüksek termal dayanımı sebebiyle beton altında çalışmayıp genleşmeyişi, bu sebeple betona tam yapışık olarak görevini yapması, ikincisi ise müşteri talebine göre zor formlarda (dik yan yüzeyler, keskin rodüsler gibi) üretilmiş olabilmesidir.

Bu faydaları sağladığından dolayı kaset döşemelerin sökümünde özenli davranılmalıdır. Kalıpların sökümünde kasetin orta bölgesindeki siboptan hava basmak için hava kompresörü kullanılır. Hava kompresörünün kapasite ve basıncı yeterli olmalıdır. Uygun hava basıncı olması durumunda kalıp zaten ayırıcı yağ ile yağlandığından kalıpları zorlamaya ve kalıplara hasar verici darbelere gerek kalmayacaktır. Kaset kalıpların betondan sökümünden sonra zaman içinde eğer belirgin bir kirlenme oluşursa kalıpların su ile yıkanması ve yüzeydeki beton kirinin temizlenmesi sonraki kullanım ve beton yüzey kalitesi için faydalı olacaktır. Kötü yağlama, kalıpların temizlenmemesi ve aceleci bir yaklaşımla kalıp kenarlarının hasarlanarak sökümü kalıbın sonraki kullanımlarında problemler oluşturacaktır.

Kaset Döşeme Kurulum ve Uygulama

Kaset Döşeme ‘nin alt iskele sistemi kurulduktan sonra projedeki ana taşıyıcı kirişler tabanlar yerleştirilerek oluşturulur ve komple yatay olarak döşenmiş plywood veya H20 taşıyıcılar veya 10x10cm kalaslar üzerine fiberglas kaset kalıplar serilir. En çok karşılaşılan uygulama iskele ‘U’ ları üzerine H20 kirişler ve onun üzerine 10x10cm kalıp ızgarası sistemidir. Yeni ve yıpranmamış kalıplar söküldükten sonra brüt beton yüzeyi verir. Eski ve yıpranmış kasetlerde kaset aralarına betonun sızmasını azaltmak için dolgu yapılabilir veya nitelikli endüstriyel bant çekilebilir. Döşenen kalıp üzerine yağlama ve demir örme işlemi uygulanır. Özellikle eski ve hasarlı kalıplara kalıp ayırıcı uygulamasına çok hassasiyet gösterilmelidir. Ayrıca kullanılacak olan yağın marka ve niteliği de önem taşır. Yağlama ve demir örmeden sonra beton uygulamasına geçilir.

Kaset Döşeme

Kaset döşeme genellikle kolon aks aralığının 8m ve üzeri olan projeler (konferans salonu, amfi, fabrika binası gibi) ve döşemenin birim alanda fazlaca yük taşıması gerektiği durumlarda (makine yerleşimi, kamyon yükleme bölgesi, forklift çalışma alanı, katlı oto galeri gibi) kullanılır. . Kasetin şekli itibariyle döşemede çift yönlü nervür kirişler oluşarak döşeme taşıma kapasitesi artırılır. Böylece kaset döşeme sayesinde beton döşeme kendi ağırlığı ve üzerine gelecek olan dinamik ve statik yükleri kolayca taşır. Fiberglas malzemeli ve demir ve ahşap gibi takviyelerle ilave kuvvetlendirilmiş kalıplar dış ortam ve betondaki sıcaklık değişiminden çok az etkilenir. Bu sebeple beton soğukken veya beton kür zamanında yüksek sıcaklıkta iken kalıplar beton sertleşme kalitesini düşürecek veya betonu çatlatma riski oluşturacak şekilde beton altında çalışmaz. Bu durum fiberglas olmayan takviyesiz plastiklerde önemli bir risktir.